Student Council (2023-24)

HEAD BOY- Divyanshu Choudhary

HEAD GIRL- Agrima Agarwal

CULTURAL SECRETARIES -

Vansh Singh Chouhan

Vidisha Jangid

Kavya Lakhotia

Mahak Jain

Jasjyot Kaur

SPORTS SECRETARIES-

Ishika Bishnoi

Saloni Sharma

Vatsal Tak

Mayank Chandak

Maulik Sharma

AKBAR HOUSE-

Captain- Kashish Rathore

Vice-Captain - Aayush Kumar

ASHOKA HOUSE-

Captain - Anjali Choudhary

Vice-Captain - Vidhi Ajmera

JODHA HOUSE-

Captain - Yogita Jakhar

Vice-Captain- Hardik Gupta

SHIVAJI HOUSE-

Captain - Rashi Sankhala

Vice-Captain - NanditaThanvi