Student Council (2024-25)

HEAD BOY- Ashutosh Datta

HEAD GIRL- Rashi Gidwani

CULTURAL SECRETARIES -

Purva Raneja

Kinjal Maheshwari

Abhinav Ojha

Akshita

Moksha Bhati

SPORTS SECRETARIES-

Manvendra Singh Raj

Vanya Raturi

Manish Kumar Limba

Meghna Choudhary

Arvind Singh Bhati

AKBAR HOUSE-

Captain- Palak Prajapat

Vice-Captain - Samridhi Rathi

ASHOKA HOUSE-

Captain - Sparsh Agarwal

Vice-Captain - Dev Chopra

JODHA HOUSE-

Captain - Nishita Patel

Vice-Captain- Shaurya Sharma

SHIVAJI HOUSE-

Captain - Diya Devnani

Vice-Captain - Nitin Chopra